Om TBN Nordic

TBN Nordic är en svensk TV-kanal. I utbudet möter du t ex mängder av kristna artister och förkunnare med rötter i vårt eget land. Samtidigt har TBN Nordic tillgång till det allra bästa utbudet i Trinity Broadcasting Network  som samordnar ett 30-tal kristna TV-kanalen runt hela jorden, där bland annat Hillsong Channel ingår.

TBN Nordic drivs som en icke vinstdrivande ideell förening med säte i Stockholm.

Organisationsnummer
802517 – 4056

Drömmen blir verklighet…

Det startade som en dröm i huvudet på Anders Wisth djupt inne i de småländska skogarna i den lilla orten Stockaryd nära Sävsjö.

– Jag hade jobbat som pastor några år när jag bytte bransch och blev en del av möbeldesignbranschen. Men jag var inte nöjd med något av de jobben, berättar Anders som började drömma om att jobba med TV.
– Målet för mig och mina närmaste var att nå ut till tusentals nya tittare med hjälp av sociala medier, internet och en egen TV-kanal.

Först bedrevs arbetet under varumärket ”TV2020”. Men av upphovsrättslliga skäl fick man överge det namnet. Till slut landade ambitionerna i ”Lifely Channel”, som lanserades 2017 som ett Video On Demand-företag (man tittar när som helst på de program som lockar på tablån).

Strax efter lanseringen av Lifely Channel hände något som lyfte den småländska TV-satsningen till en helt ny, högre nivå.
– Ingen kunde då i sin vildaste fantasi tänka sig att världens största kristna tv-nätverk skulle komma och knacka på dörren till den lilla verksamheten i Småland, berättar Anders.

Men det var precis vad som hände den 20 september 2017. Någon hade viskat i örat på TBN:s chefer om den entusiastiske Anders Wisth och hans TV-vänner i Stockaryd:
– Jag fick ett e-mail klockan 21.04 den dagen, som kom att förändra väldigt mycket i den verksamhet som byggts upp månaderna dessförinnan.

Kort och gott så erbjöd världens största kristna TV-nätverk sina tjänster för en gemensam lansering av en kristen TV-kanal i Sverige. Anders Wisth trodde inte sina öron när chefen Matt Crouch i Kalifornien, USA frågade om Mediahuset i Stockaryd ville göra gemensam sak med TBN för att med kvalitet och kraft nå ut till svenska folket med det kristna budskapet – förpackat i olika TV-format för att visa evangeliets bredd och djup.

Trinity Broadcast Network (TBN) har sedan starten1973 vuxit under lång tid. Först under Jan & Paul Crouch ledning till att idag ledas av Laurie & Matt Crouch. TBN är världens största kristna TV-nätverk med drygt 35 kanaler över hela världen.

När denna möjlighet öppnade sig och TBN så tydligt visade sitt intresse för Sverige och Norden så var det naturligt att använda det varumärke som redan fanns. För Sverige och Nordens blev det naturligt att döpa den nya satsningen TBN Nordic.

Lördagen den 7 juli 2018 skedde premiärsändningen för TBN Nordic, som idag finns både som satellitkanal, internetkanal och ovanpå detta en play-funktion som låter alla tittare ta del av de program som smidigt laddas hem via nätet. 

Kanalen har tillgång till TBNs material från hela världen hvuudfokus ligger på egenproducerat material från Sverige och Norden.

– Visionen är att ge Jesus en plats på skärmarna och bygga en kanal på sanning, medlidande och exellens, sammanfattar grundaren och TBN Nordics ansikte utåt: Anders Wisth i Stockaryd.

MANIFEST TBN Nordic

(Låg till grund för det tidigare arbetet inom TV2020)

Agnostos theos – En okänd gud i vår tid

Vår tid och vår plats i nuet präglas av en osäkerhet om riktning och mål på ett sätt som  aktiva generationer  idag inte  varit med om. Det gäller enskild individer, men också strukturer i samhället, liksom kyrkor, föreningar och folkrörelser. Vi lever mitt i ett samhälle av förändring, där etik, normer och historisk tradition hastigt omvärderas eller helt förkastas.

I vissa avseenden liknar vår tids människor de som Paulus mötte på sin resa till Athen. Han sökte sig till den samlande mötesplatsen, Areopagen. Där fanns de höga domarna. Där cirkulerade de senaste trenderna. Där hämtade opinionsbildarna sina nyheter. Där fanns också en stor nyfikenhet på gudar som styr våra liv. Altaren stod uppställda för diversifierad tillbedjan efter behag. Multimixad gudstro mötte Paulus i form av flera olika altaren

Men strategen och missionären Paulus upptäckte med sin omvärldsorienterade blick också  altaret som hade inskriptionen,  Åt en okänd gud.  Agnostos theos. Han såg omedelbart möjligheten. Här fanns en öppning i kaos av gudar och teorier.

Areopagen var ingen ny plats för atenarna. . Historiens rötter, samhällets stabilitet och ett normerande konsensus tycks likt stormvindar dragit över stenklippan under århundraden. Paulus genomskådade den tidens osäkerhet och erbjöd ett alternativ. Den okände guden är min Gud, förkunnade den Jesusomvände juden Paulus.

”I Honom är det vi lever, rör oss och är till” var Paulus entydiga budskap. Några retade han. Några gjorde honom löjlig. Men några följde honom till Jesustro.  Paulus klarsyn var början till väckelse och förändring.

Likheterna med vår situation i Sverige och västvärlden och den verklighet Paulus mötte i Aten är stora.  Areopagens nyhetscentra heter idag CNN eller SVT, Rapport och Ekot.  Areopagens gudaaltaren har fått nya och andra gudar. Nu är det allt från mediekändisar och prylar  till åsiktskorridorer. De blir dessutom alltfler och förses med en förödande kraft.

Därför måste vår kallelse vara att bli  en ny Paulus i vår tid. En förkunnare av Jesu lära för 20-hundratalets människor. Kallelsen är att bli  vägvisare till  och förklarare av vem den ”okände Guden” är.

TBN NORDIC  vill proklamera detta nya Paulusuppdrag:

UPPDRAGET:

Att göra Jesus känd i vår tid.

Utgångspunkten för vår kallelse och Uppdraget  är Jesu egna ord: Jag är Vägen, Sanningen och Livet, så som dessa tolkats i den apostoliska trosbekännelsen och utvecklats i den så kallade Lausannedeklarationen.

TBN NORDIC vill

verka för en klassisk bibeltro och samtidigt visa stor kärlek och respekt för varje annan trosuppfattning och vill inte verka för att övertyga någon mot dess vilja,tro och samvete.