TBN Nordic består av ett team med stor geografisk spridning. Vi är ett fåtal anställda i nära samarbete med en stor grupp volontärer och frilansare. Eftersom de flesta av oss arbetar deltid kan det ibland ta lite tid att få tag i oss men vi kommer återkoppla till dig så fort vi kan.

Anders Wisth

Anders Wisth

Verskamhetsledare/VD

awisth@tbnnordic.tv

0705-15 76 36

Sarah Lundbäck Bell

Sarah Lundbäck Bell

Programkoordinator

sarah@tbnnordic.tv

0766-36 45 02 

Anna-Carin Rabnor

Anna-Carin Rabnor

Verksamhetssamordnare

acrabnor@tbnnordic.tv

0720-88 68 10 

Micael Lahtinen

Micael Lahtinen

Församlingsresurs och programledare

mlahtinen@tbnnordic.tv

0704-74 77 97

 

Jonathan Karlsson

Innehållskoordinator

Sara Källner

Redigerare

Magdalena Anderås

Sociala medier

Christina Hultgren

Administratör